Malí hudebníci
Náš tým

Zdeněk Hejzlar

Moje motto: „tančím životem“.

Taneční pedagog a choreograf, porotce tanečních soutěží, lektor tanečních kurzů pro mládež i dospělé – začátečníci i pokročilí, lektor tanečních táborů a workshopů lidových tanců, Salsy, country tanců, aktivní člen folklorního souboru JARO.

Do tanečního světa jsem vkročil v roce 2001, kdy jsem začínal ve výuce společenských tanců. Účastnil jsem se různých předtančení, soutěží a workshopů a dospěl jsem až do pozice lektora. Pak to byl opravdu šrumec, kdy jsem nastoupil jako pedagog na ZUŠ a přitom začal intenzivně navštěvovat soukromou taneční konzervatoř v Praze a byl jsem i studentem lidových tanců v Brně. Současně jsem byl už druhým rokem na rozšiřujícím studiu speciální pedagogiky v Hradci Králové.

Každoročně se i nadále věnuji rozvoji v oblasti tance a osvojuji si moderní techniky a principy výuky. Od roku 2005 se tedy profesionálně věnuji výuce tance v jeho širokém záběru a jsem moc rád, že je stále zájem u dětí se rozvíjet nejen pohybově, ale i osobnostně. A proto všem přeji, aby protančili životem s lehkostí a radostí, kterou tanec poskytuje.

Anna Kubizňáková

Jsem paní učitelka teprve chvíli, ale hudebnice celým svým srdcem.

S hudbou jsem se sžila již v mé první třídě na základní škole. Na ZUŠ jsem navštěvovala hodiny akordeonu, avšak po celou dobu mě lákala hra na klavír a pěvecký sbor. Tomu jsem se začala více věnovat na Univerzitě v Hradci Králové. Před studiem na vysoké škole jsem absolvovala i Střední pedagogickou školu v Litomyšli obor Předškolní a Mimoškolní pedagogika se specializací na Hudební výchovu. Během středoškolských studií jsem si začala vytvářet nehynoucí lásku k dětem každého věku. Nyní pracuji jako učitelka v Mateřské škole a také na Základní umělecké škole, Vysoké Mýto.

Miluji práci s dětmi a těší mě, že jim mohu předávat nové zkušenosti, které děti dělají šťastnější a mají z toho stejnou radost jako já.

Lada Štěpánková Polcarová, Dis

Lada Štěpánková Polcarová ,DiS Vystudovala gymnázium ve Vysokém Mýtě, poté konzervatoř Brno-hlavní obor příčná flétna. Od roku 1989 učí v Základní umělecké škole Vysoké Mýto obor příčná a zobcová flétna, od roku 2009 vedoucí dechového oddělení. Se svými žáky se účastní soutěží ZUŠ ve hře na příčnou i zobcovou flétnu, souborové hře, soutěží Novohradská flétna, Pro Bohemia, Teplické flautohry. Účastnila se interpretačních kurzů zobcové flétny Jana Kvapila v Praze, profesorky Jitky Konečné na konzervatoři v Olomouci, účast na interpretačních kurzech komorní hry profesorky Magdaleny Bílkové- Tůmové. Se svými žákyněmi v roce 2016 vybojovala v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře první místo v 1.kategorii a druhé místo v 5.kategorii. S malými flétnistkami se účastní o prázdninách kurzu Bystřická letní flétna.

Kurzy pro nejmenší vede od roku 2007, a to Hravé zpívání a První hraní - flétna.

Mgr. Iva Vrátilová

Jsem máma, partnerka, kamarádka, teta, učitelka, vedu tým umělecky zaměřených lidí.

Při studiích na Konzervatoři v Pardubicích (1994-2000) -obor hra na klavír jsem současně začala vyučovat na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě výuku klavíru a korepetice. V letech 2000-2006 jsem absolvovala studium na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci v oboru klavír/zpěv pro SŠ a ZUŠ.

Kurzy Malých hudebníků vedu od roku 2006, ke kterým mě přivedlo narození prvního dítěte. Od té doby i můj druhý přírůstek do rodiny vedly k prvním krůčkům v hudbě právě tyto kurzy. A vzali jsme k sobě mnoho dalších kamarádů a známých, které jsme denně potkávali s kočárky, na písku aj.

Moje další vzdělávání se ubírá po celou dobu nejenom v oblasti pedagogické, ale i psychologické, manažerské, cizojazyčné apod.

A mezi moje záliby patří čtení, cestování, příroda a procházky v ní, květiny, hudba a gurmánské zážitky všeho druhu.

Jsem přesvědčená, že pedagogický proces je nikdy nekončící cesta, kterou lze obohacovat z každodenních okamžiků života. Dá se zde najít mnoho inspirace, která utváří pedagoga a ten může následně své učební momenty přenést v tvořivý proces, kterého se účastní každý jedinec jako rovnocenný partner a spolu vytvářejí tým, který se pro sebe navzájem potřebuje.

admin postmaster@kurzypronejmensi.cz