Malí hudebníci
Náš tým

Lada Štěpánková Polcarová, Dis

Lada Štěpánková Polcarová ,DiS Vystudovala gymnázium ve Vysokém Mýtě, poté konzervatoř Brno-hlavní obor příčná flétna. Od roku 1989 učí v Základní umělecké škole Vysoké Mýto obor příčná a zobcová flétna, od roku 2009 vedoucí dechového oddělení. Se svými žáky se účastní soutěží ZUŠ ve hře na příčnou i zobcovou flétnu, souborové hře, soutěží Novohradská flétna, Pro Bohemia, Teplické flautohry. Účastnila se interpretačních kurzů zobcové flétny Jana Kvapila v Praze, profesorky Jitky Konečné na konzervatoři v Olomouci, účast na interpretačních kurzech komorní hry profesorky Magdaleny Bílkové- Tůmové. Se svými žákyněmi v roce 2016 vybojovala v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře první místo v 1.kategorii a druhé místo v 5.kategorii. S malými flétnistkami se účastní o prázdninách kurzu Bystřická letní flétna.

Kurzy pro nejmenší vede od roku 2007, a to Hravé zpívání a První hraní - flétna.

Mgr. Iva Vrátilová

Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích, obor HV - Hra na klavír. Poté Pedagogická fakulta UP v Olomouci ( HV – Hra na klavír pro SŠ ). Od roku 1998 vyučuje na Základní Umělecké Škole ve Vysokém Mýtě. Korepetuje Dětský Pěvecký Sbor Rubínek na koncertech, soutěžích, festivalech i koncertních turné, jak po České republice, tak i v zahraničí.

Absolvovala – Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy v Brně 1996 , 1998, Klavírní ateliéry v Karviné 2004, Vzdělávací kurz „Hra na klavír“ v Brně 2004 a „Kdo si hraje, ten je zdravý…“ výuka dětí v předškolním věku v Pardubicích 2008. Hudební rok v rámcově vzdělávacím programu ( Čertovské dovádění a Vánoční hudební nadílka) Ústí nad Orlicí 2010. Hudební inspirace pro školní vzdělávací program ( O počasí s hudbou a pohybem) Chrudim 2011.

Kurzy pro nejmenší děti od 1. roku vede od roku 2006. Kromě kurzů vyučuje také nejmenší klavíristy od 3 let.

admin postmaster@kurzypronejmensi.cz