Malí hudebníci
Kdo jsme
  • Jmenujeme se sice „Malí hudebníci“, ale během své docházky, dojížďky kočárkem, či dolezení, v případě, že ještě nechodíte, se ukáže, že na výšce zde opravdu nezáleží.
  • Postupem času se z malých lidiček stanou o něco málo větší, ale o to větší muzikanti-hudebníci.

V žádném případě se od VÁS neočekává, že umíte mluvit, zpívat apod. Vlastně ani sami dojít k nám nemusíte. Mamka, taťka, babička, děda, teta, strýc, brácha nebo ségra VÁS prostě vezmou za ruku a přivedou k nám na hudebníky do ZUŠ. No a zbytek už necháte na nás😊

Jsme erudovaný tým pedagogů, který se již několikátým rokem-zhruba desítku let, věnuje výuce (hravou přirozenou formou) dětí ve věku od 1-6 ti let. Budeme se VÁM maximálně věnovat, a to i ve chvilkách nebo obdobích, kdy s námi třeba nechcete zrovna moc spolupracovat. My ale neustále a pořád, přímo neúnavně, s VÁMI ZPÍVÁME, HRAJEME na hudební i nehudební nástroje. Zapojujeme motoriku těla, která úzce souvisí s rytmem, což je další vývojová etapa, kde VÁS hodláme vzdělávat. No a pak se dostaneme k cílové pásce, kterou je v tomto případě věk 6 -ti let, tudíž odchod ze dveří učebny Malých hudebníků. Ale pozor, pouze pomyslně! Otevírají se VÁM totiž dveře přímo a rovnou do další životní etapy, do ZUŠ Vysoké Mýto.

Pro přijetí do ZUŠ je kritérium docházky do Malých hudebníků bráno na zřetel.

V případě, že jste šikovnější, talentovanější nebo jenom projevíte chuť a zájem, můžete v raném věku začít navštěvovat kurz hry na hudební nástroj. V současné době jsme schopni zajistit výuku hry na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klavír, housle, kytaru- tanec a divadlo.

Zájem o výuku malých dětí každým rokem stoupá. Proto předpokladem pro výuku dětí v takto raném věku je uvědomit si, že nás studium u nástroje zavazuje k větší odpovědnosti, tzn. „bez práce nejsou koláče“. Zázraky na počkání stále jako pedagogové zajistit neumíme. Vyžaduje se zde tedy aktivní účast rodičů. A nedílnou součástí se zde stává i trpělivost.

Vše se sice odehrává pod rouškou radosti, krásy ze sdílení společně strávené okamžiky, ale bez pravidelné přípravy žádné velké pokroky očekávat nelze.

Svá veřejná vystoupení, které pečlivě po celý rok připravujeme a pilujeme, následně předvedeme na koncertech a besídkách

A kdo že to vlastně jsme???

MALÍ HUDEBNÍCI

Nezaručíme Vám, že zrovna z Vašeho dítěte vyroste hudební génius, ale můžeme Vám slíbit, a to s čistým svědomím a ze srdce, že se na Vaše děti neskutečně těšíme a přijmeme je mezi nás s radostí a láskou!

„Pojďte s námi hrát, zpívat, tancovat“ a vzájemně se obohacovat…

Často kladené otázky

Patří Malí hudebníci do ZUŠ? Respektive, jsou její součástí?

Nikoliv, Malí hudebníci jsou kurzy soukromého sektoru, protože děti do 6 -ti let nemohou nastoupit ke studiu v ZUŠ.

Pozná lektor u dítěte hudební nadání po jeho první návštěvě?-již v takto raném věku?

Každý člověk má dáno do vínku hudební nadání, talent, schopnosti. V případě, že je bude rozvíjet již v raném věku, mnohem dříve se se u něj dají tyto vlastnosti/schopnosti vypozorovat a následně cíleně rozvíjet.

Nelze tedy přesně odhadnout vlohy jedince po jeho prvním setkání s hudbou a uměním. K celkovému úsudku je zapotřebí delší časový úsek a potřeba věnovat se danému jedinci. A ani potom nelze o někom s jistotou říci, že talent neexistuje. Uvnitř každého člověka je určitá část, která je bezpochyby hudbě nakloněna. To, do jaké míry s ní bude nakládáno, závisí jenom a pouze na člověku samotném. U dítěte v 1. řadě je důležitá názornost poskytovaná rodiči, nebo která z rodiny jako takové vychází.

admin postmaster@kurzypronejmensi.cz