Malí hudebníci
a může - li něco být vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům. J.A. KOMENSKÝ
Aktuálně
nemohu se pipojit k databzi MySQL: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)