Malí hudebníci
Kurzy

Hravé zpívání

Písně ve spojení s pohybem a tancem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů, k prohlubování rytmického cítění a také k lepším vztahům ve skupině vrstevníků. Děti se při společně tvořivé činnosti zbavují ostychu, uvolňují napětí a odbourávají stres. Součástí hodiny je tzv. projektová výuka - zpíváme, kreslíme, cvičíme, tančíme... Zároveň se dítě cíleně připravuje ke hře na hudební nástroj. Hravou formou se děti seznamují s hudebními nástroji a hudební abecedou. Využívá se notová a výuková literatura česká i zahraniční,nahrávky a školy pro děti předškolního věku.

Taneční krůčky pro nejmenší

Věk: 2-6 roků
Cílem kurzu je vést děti k rozvoji motoriky, koordinaci pohybu a projevu mluveného slova.

postmaster@kurzypronejmensi.cz